DE RODE MAGNEET

‘De rode magneet’ (ISBN 978 94 921 7996 8) is een psychologische thriller over de eerste bemande missie naar Mars. Het boek verschijnt begin maart 2018 via uitgeverij Paris Books. De boekpresentatie is op donderdagavond 8 maart 2018 bij ‘Waanders In de Broeren’ in Zwolle.

Het verhaal
‘De rode magneet’ is gebaseerd op de Mars-reizen die op dit moment worden voorbereid, o.a. door NASA, SpaceX en Mars One (zie filmpjes hieronder). Elke 26 maanden doet zich de mogelijkheid voor om een ruimteschip van aarde naar Mars te sturen. In het voorjaar van 2018 kunnen er weer (nu nog onbemande) missies naar Mars plaatsvinden. Maar de deadlines zijn vaak ambitieus en missies worden regelmatig uitgesteld. Dus of er in 2018 daadwerkelijk raketten vertrekken naar Mars is nog maar de vraag.
De titel refereert aan de aantrekkingskracht die Mars, de rode planeet, op de mens heeft. In het verhaal is ‘De Rode Magneet’  tevens de naam van het televisieprogramma waarin de astronauten gedurende hun reis worden gevolgd (in tegenstelling tot de titel van het boek wordt het tv-programma met drie hoofdletters geschreven).
Het boek beschrijft geen pure science fiction, want wie googelt op ‘bemande reis naar Mars’ zal zien dat de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn. Het zijn vooral de psychologische en fysieke gevolgen voor de Mars-astronauten die in het verhaal een hoofdrol spelen, waarbij verschillende vragen aan de orde komen. Waarom trekt Mars ons zo aan? Welke belangen spelen er mee? Zijn de problemen die zich voordoen tijdens de reis een onfortuinlijk gevolg van de risico’s die nu eenmaal bij zo’n reis horen of worden ze veroorzaakt door een persoon, een organisatie of een land? Wat doe je als je moet kiezen tussen je leven en je ultieme doel? De mensen op aarde volgen de ontwikkelingen via internet en smart-tv. Maar de commerciële productiemaatschappij heeft geen belang in een feitelijke weergave van de beelden die met social cams worden opgenomen, met een suggestieve montage proberen ze de kijkersaantallen hoog te houden. Wat is echt en wat niet? Wie spreekt de waarheid en wie niet? En dan die vertraging in de communicatie, heen en terug naar het ruimteschip …

Tijdens het schrijven van de eerste versie van het manuscript werd Bertina begeleid door Joris van Casteren, journalist en schrijver van het non-fictieboek ‘Mensen op Mars’.

 


Bekijk hier de actuele roadmap van Mars One