Privacyverklaring

‘Bertina Mulder Tekst & Redactie’ is een geregistreerde onderneming van auteur en webredacteur Bertina Mulder. De contactgegevens en het KvK-nummer zijn te vinden op de pagina Contact. Meer over de onderneming is te lezen op de pagina Over Bertina.

Soort gegevens die verwerkt worden
Op de website www.bertinamulder.nl staat een formulier voor het bestellen van boeken. De persoonsgegevens die via het contactformulier worden ingevuld en via de mail worden ontvangen en opgeslagen (NAW, e-mail, telefoonnummer, keuze boek, keuze signering, alternatief verzendadres) zijn nodig voor het verzenden van boeken, het verzenden van facturen en eventueel contact met de klant over bestellingen of opdrachten.

Delen persoonsgegevens met derden
De klantgegevens kunnen worden gedeeld met de accountant en de belastingdienst ten behoeve van de boekhouding, btw-aangifte en inkomstenbelasting. Met de accountant is een verwerkers­overeenkomst gesloten. De persoonsgegevens die zijn verkregen via het bestelformulier op de website of worden gemaild via info@bertinamulder.nl staan ook op de server van het hostingbedrijf Hostnet. Ook met Hostnet is een verwerkersovereenkomst gesloten, tevens is de website omgezet van een http naar https (zie adresbalk in browser). De bedrijfscomputer is op professionele wijze beveiligd en er vinden regelmatig updates plaats om goed beveiligd te blijven. De gegevens wordt opgeslagen binnen een beveiligde cloudomgeving van OneDrive (Microsoft).

Rechten m.b.t. opslag persoonsgegevens
De (potentiële) klant heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.

Klacht indienen m.b.t. datalek
Als de (potentiële) klant een klacht heeft over het bedrijf m.b.t. datalekken, dan kan deze zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl